kinderen

Het zou zo moeten zijn dat alle kinderen genieten van hun jeugd. Dat elk zich op een positieve manier kan ontwikkelen van baby en peuter tot puber en jong volwassene.

De praktijk leert echter dat er tijdens die ontwikkeling heel veel dingen kunnen gebeuren die een negatieve en soms zelfs traumatische invloed hebben op een kind. Dat kan zijn door situaties in het gezin of door het overlijden van iemand in zijn directe omgeving. Maar ook het pesten op school kan zo’n invloed hebben dat iemand er als volwassene nog de gevolgen van ondervindt.

Als onderwijzeres heb ik wel veel met kinderen gewerkt. Maar om kinderen met psychische problemen te kunnen begeleiden vraagt wel een specifieke aanpak. Daarom heb ik o.a. bijscholing gevolgd in het creatief tekenen als ingang van de problemen bij kinderen.

Kinderen vinden het vaak lastig of confronterend wanneer ze iets over zichzelf moeten vertellen. Of ze durven uit loyaliteit met bv. hun ouders of de leerkracht van school niet te zeggen wat de problemen zijn.

Via een tekening praten is gemakkelijker omdat het dan niet over hun zelf gaat. Dat geldt ook voor het spelen met knuffels of het vertellen van een poppenkastverhaal. Langs deze weg kan ik kinderen leren meer grip te krijgen op hun situatie.