therapie

Ik wil met je op zoek gaan naar een nieuwe balans in je leven. Het gaat daarbij o.a. om een bewust worden van je behoeften en verlangens. Ik wil je stimuleren daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Bepaalde zaken uit het verleden kunnen misschien opgeruimd worden, andere moeten een plek krijgen zodat ze hanteerbaar worden. Misschien zijn er bepaalde patronen in je leven te ontdekken die een verhelderend licht werpen op jouw situatie nu.

Binnen een therapiesessie is het niet alleen een kwestie van praten over, maar ook van voelen en ervaren. Omdat de mens een geheel is, lichamelijk, psychisch en geestelijk, zal ik ook aandacht schenken aan spanningen die je in je lichaam kunt ervaren. Daarbij maak ik o.a. gebruik van ademhalings- en ontspanningsoefeningen en veel bio-energetische oefeningen.

Ik luister niet alleen naar wat je vertelt. Ik ‘luister’ ook naar je lichaamstaal. Soms zegt je lichaam iets anders dan je mond. Ik probeer je daar bewust van te maken en geef je als via een spiegel terug wat je met je lichaam uitdrukt.

Ik wil je laten ervaren waar eventueel de oorzaken kunnen liggen van je moeiten en problemen, je pijn en verdriet. Hierbij maak ik gebruik van gesprekstechnieken en verschillende principes uit de Bio-energetica, de Psychosynthese, de Gestalttherapie, Creatieve therapie en de RET.

Als transpersoonlijk therapeut wil ik met mijn kennis, mijn vaardigheden en mijn ervaring jou begeleiden op je weg om inzicht te krijgen in jouw mogelijkheden maar ook je beperkingen.

Ik ben zelf christen en zie elk mens als een prachtig schepsel. Ik begrijp dat er door de problemen die je in je leven tegenkomt een worsteling kan ontstaan in je geloof.

Je bent waardevol, welke levensovertuiging je zelf ook hebt. Jij mag er zijn.