RET

Denkprocessen worden meestal in gang gezet door prikkels uit de binnen- en buiten wereld. Al deze prikkels worden door de mensen geïnterpreteerd op een bepaalde manier. Interpretaties zijn over het algemeen subjectief zodat eenzelfde gebeurtenis door een verschillende interpretatie kan leiden tot verschillende emoties bij de betrokken personen.

De Rationeel-Emotieve Therapie wil mensen leren hoe ze hun emotionele problemen zo klein mogelijk kunnen maken en hoe ze zich effectief kunnen gedragen om zo gelukkig mogelijk te kunnen leven.

De RET wil in de eerste plaats bereiken dat mensen rationeler gaan denken. In de tweede plaats dat mensen de juiste gevoelens op het juiste moment ervaren. En in de derde plaats is het de bedoeling van de RET dat mensen functioneler en effectiever gedrag gaan vertonen.

Rationele gedachten leiden tot het kiezen van gelukkig makende en realiseerbare doelen en tot logische manieren om deze doelen te verwezenlijken.

Wanneer menselijke verlangens en behoeften geblokkeerd en gefrustreerd raken, kunnen juiste (=terechte) gevoelens ertoe leiden dat mensen deze blokkades en frustraties tot een minimum gaan beperken. Juiste gevoelens kunnen zowel negatief (spijt, frustratie, ergernis) als positief (liefde, plezier, nieuwsgierigheid) zijn.

Onder niet-functioneel en niet-effectief gedrag verstaat de RET gedrag dat zich tegen het leven zelf keert en dat een prettig leven in de weg staat (bv. activiteiten vanuit een ‘moeten’- gevoel, dwanghandelingen, verslaving). Effectief en functioneel gedrag levert juist een bijdrage tot een aangenaam leven.

Kortom, de mens kan over zijn eigen denken en doen nadenken en daardoor tot andere inzichten en gedragingen komen.

Terug