transpersoonlijk

Bij het Transpersoonlijke gaat het om wat bóven de mens, bóven het gewone zichtbare leven uitgaat. Het gaat verder dan onze gewone manier van denken en dromen, verder dan ‘wat zo hoort’. Het heeft te maken met het bovenbewuste van een mens, met intuïtie, spiritualiteit, met de zin van leven.

We kunnen deze transpersoonlijke wereld op verschillende manieren ervaren in gevoelens die zuiverder, intenser en mooier zijn dan die we in het leven van alledag hebben: gevoelens van vrede, liefde, vreugde verwondering.

Transpersoonlijke ervaringen tillen ons boven ons kleine persoonlijke wereldje uit, naar een wereld die ruimer is, voorbij de nauwe grenzen van dagelijkse sleur, van onze oude problemen en van onze gedachtemolen die telkens hetzelfde refreintje herhaalt. Dat zijn de zogenaamde ‘piekervaringen’.

Het kan ook een ervaring van eenheid zijn, je één voelen met alles en allen, belangeloze liefde voor iedereen. Of een diep gevoel van devotie, zoals je soms kan overvallen in een prachtige, grote kerk of in een stukje ongerepte natuur, of wanneer je je pasgeboren kind in de armen houdt. Ook kun je het zien in de wilskracht en moed bij mensen die hun leven wagen voor een belangrijke zaak.

Het Transpersoonlijke heeft ook te maken met het ervaren van een Macht buiten jezelf, een Iets, een Majesteit, iets Buitenaards, Eeuwigheid, groter en sterker dan jij bent. Elk mens heeft hier zijn eigen mening en gevoel over, zelfs wanneer je aanneemt dat er niet meer is dan deze zichtbare wereld.

Voor mijzelf als christen is die macht God, de Schepper van hemel en aarde. Hij geeft mij de vrijheid om zelf keuzes te maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo sta ik in het leven en vanuit die basis wil ik je helpen zoeken naar jouw ‘drive’ in het leven.

Terug