gestalttherapie

Je kunt het gevoel hebben dat je vastzit. Je beleeft je situatie als onveranderlijk, onoplosbaar, immobiel. Je voelt je geïsoleerd en verlaten. Je bent somber gestemd over de mogelijkheden om zelf verandering in de situatie aan te brengen.

De omstandigheden en de situatie waarin je leeft kun je niet altijd onder controle hebben. Maar volgens de Gestalttherapie ben je wel degelijk verantwoordelijk voor hoe je omgaat met de gegeven omstandigheden. Niet het zoeken en weten van de oorzaak is belangrijk, maar het nemen van initiatief om verandering in de situatie aan te brengen.

De Gestalttherapie werkt met wat op de voorgrond staat in het hier en nu. Het uitgangspunt is dat de mens expert is op het gebied van zijn eigen leven, hij is alleen vaak het contact met zijn eigen behoefte kwijtgeraakt. De therapie helpt hem ontdekken hoe hij zichzelf daarin blokkeert, wat hij vermijdt, welke angsten hij heeft.

In elk mens ziin verscheidene polariteiten aanwezig. Polariteiten zijn ‘verbonden tegenstellingen’, bv. afhankelijkheid – onafhankelijkheid, woede – verdriet, dwingeland – slachtoffer. In de Gestalttherapie is het belangrijk dat je je bewust bent van beide polen en dat je je creativiteit leert gebruiken om evenwicht tussen beide polen te bewerkstelligen.

De methodieken die in de Gestalttherapie gebruikt worden zijn o.a. confrontatie, spiegelen, drama, expressie, werken met polariteiten en de lege stoel, fantasie, tekenen, schrijfopdrachten.

Terug